rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2018 r.

16.01.2018 13:55

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór, składanych przez uczelnie wyższe. wniosków na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

Zadanie 1 
Organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych

Zadanie 2
Publikacje, wydawnictwa naukowe
Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie uczelnie wyższe.

Przedsięwzięcie obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 06 lutego 2018 roku i kończy się nie później niż 31 grudnia 2018 r.
Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenia zadania.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 19.01.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu ( Uchwała nr 4717/V/17 ZWD z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2018 r. oraz załączniki do uchwały wraz z ogłoszeniem - zał. nr 1), także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie zamiesza się również na tablicy ogłoszeń Wydziału Edukacji i Nauki UMWD.

Wniosek realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna)