rozmiar czcionki: A | A | A

Konkursy z okazji Roku Rzeki Odry

22.02.2018 10:59

DBP we Wrocławiu

Z okazji Roku Rzeki Odry Wydział Edukacji i Nauki UMWD zorganizował dwa konkursy: ,,Moje miejsce nad Odrą w obiektywie” oraz „Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk”.

Realizatorem obu konkursów jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, dla której Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym.


,,Moje miejsce nad Odrą w obiektywie” jest konkursem fotograficznym adresowanym do uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. Przedmiotem konkursu jest dokumentowanie piękna
przyrody, walorów wybranych obszarów i miejsc, których motywem przewodnim jest rzeka Odra wraz z dopływami.


„Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk” adresowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych Dolnego Śląska, a przedmiotem konkursu jest prezentacja zagadnień związanych z ekosystemem rzeki Odry w formie przewodnika.


Celem obu konkursów jest m.in. wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa natury i kultury,  edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody, ukazanie gospodarczych funkcji rzeki oraz pobudzanie tożsamości i świadomości o małej ojczyźnie – Dolnym Śląsku.

Szczegółowe informacje dot. obu przedsięwzięć dostępne są na stronie DBP: http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/aktualne-wydarzenia/konkursy.

DBP we Wrocławiu