rozmiar czcionki: A | A | A

JUBILEUSZOWA GALA KONKURSU STYPENDIALNEGO „zDolny Śląsk” w Auli Leopoldina

10.12.2010 09:26

Dnia 13 grudnia 2010 o godzinie 13:00 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się uroczyste wręczenie aktów stypendialnych laureatom X jubileuszowej edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” organizowanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a dofinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie dyplomy otrzymają laureaci VIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu wyróżniła stypendiami „zDolny Śląsk” 53 uczniów i absolwentów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Otrzymają oni roczne stypendia – w wysokości: 2000 zł (szkoły podstawowe), 2500 zł (gimnazja) i 3000 zł (szkoły ponadgimnazjalne), w 4 kategoriach - za osiągnięcia naukowe (27), sportowe (11), artystyczne (9) i - po raz pierwszy - za działalność społeczną (6). Lista laureatów dostępna jest na stronie www.fem.org.pl.


Stypendystów wybierano nie według rankingu średnich ocen, lecz oceniano "kandydatów z osobowością". Należą do nich uczniowie wytrwale pracujący nad rozwojem własnych talentów, ale i dostrzegający potrzeby innych, zaangażowani w działalność na rzecz lokalnych społeczności. Z tego względu w tym roku po raz pierwszy przyznawano też stypendia w osobnej kategorii dla „społeczników”.
Na Gali Stypendialnej dyplomy odbierze też 6 laureatów VIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych – ogólnopolskiego konkursu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, którego dolnośląskim organizatorem jest również Fundacja Edukacji Międzynarodowej. Są to tegoroczni maturzyści, którzy wyróżnili się świetnymi wynikami na egzaminie dojrzałości, dostali się na studia dzienne, a pochodzą z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.


Stypendia finansowane są m.in. ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji Edukacji Międzynarodowej z pieniędzy przekazanych przez osoby fizyczne w ramach 1% odpisu podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Historia Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”
Konkurs Stypendialny „zDolny Śląsk” organizowany jest od 2002 roku – w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień – przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a finansowany dzięki wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i pieniędzy Fundacji zebranych z odpisów 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W dotychczasowych edycjach konkursu pomoc otrzymało już ponad 650 dolnośląskich uczniów. Na stypendia wydatkowano ponad 800 000 złotych. Stypendia pomagają laureatom w kontynuacji nauki, osiąganiu kolejnych sukcesów, stanowią bodziec do dalszego rozwoju i podbudowują wiarę we własne możliwości. Przykład stypendystów promieniuje na otoczenie i przyczynia się do budowania dolnośląskiego kapitału społecznego.