rozmiar czcionki: A | A | A

Jubileusz 70-lecia Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu.

30.05.2018 07:43

25 maja br. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu - Placówka prowadzona przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, obchodził jubileusz 70-lecia działalności.

DSOSW nr 12 we Wrocławiu

W uroczystościach udział wzięli; dr Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty, Wanda Gołębiowska - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Jerzy Więcławski - Dyrektor  Wydziału Edukacji i Nauki, Małgorzata Medyk - Zastępca Dyrektora WEiN,  Agnieszka Gusiew - Dyrektor Wydziału Inwestycji, Bogusława Kulińska - Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, Piotr Świędrych - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Ponadto na Jubileuszu obecni byli dyrektorzy ośrodków dla niesłyszących z całego kraju.

Podczas wydarzenia nadano 3 Złote i 8 Srebrnych Odznak Honorowych Polskiego Związku Głuchych zasłużonym pracownikom Ośrodka.

Historia Ośrodka sięga 1945 roku, kiedy do stolicy Dolnego Śląska przyjechał Mieczysław Kempa, dyrektor Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie, który chciał otworzyć tutaj oddział swojej placówki.  I tak w 1947 roku zdecydowano, że budynek przy ul. Dworskiej 8 zostanie przeznaczony na siedzibę Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych. W pierwszym niepełnym roku szkolnym 1947/1948 w Zakładzie uczyło się w klasach I i II szkoły podstawowej 26 wychowanków (19 chłopców i 7 dziewcząt). Uczniowie wraz z pedagogami wykonali ogromną pracę przy odgruzowaniu i oczyszczeniu obiektu. Od 1953 roku do Zakładu kierował dzieci specjalny Ośrodek Selekcji dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy we Wrocławiu, działający właśnie przy Zakładzie, pod kierunkiem Stanisława Kamińskiego. Od 1998 roku jest dyrektorem DSOSW nr 12 jest Pani Ewa Dobrowolska.
Nadrzędnym celem Ośrodka jest stworzenie równych szans osobom z dysfunkcją słuchu.  Ośrodek kształci dzieci i młodzież od 3 do 24 roku życia z terenu Dolnego Śląska oraz z całej Polski. W Ośrodku uczą się dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niesłyszące i słabosłyszące oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna Ośrodka i zmodernizowana placówka gwarantują najwyższej jakości wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową.

DSOSW nr 12 we Wrocławiu
DSOSW nr 12 we Wrocławiu
DSOSW nr 12 we Wrocławiu
DSOSW nr 12 we Wrocławiu
DSOSW nr 12 we Wrocławiu
DSOSW nr 12 we Wrocławiu
DSOSW nr 12 we Wrocławiu
DSOSW nr 12 we Wrocławiu