rozmiar czcionki: A | A | A

IV Mistrzostwa Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym

29.03.2018 13:56

W dniu 27.03.2018 r. w kompleksie Aqua-Zdrój w Wałbrzychu, rozegrane zostały IV Mistrzostwa Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym.

MOW Wałbrzych

Organizatorem imprezy był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu, placówka prowadzona przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który zaprosił do udziału w przedsięwzięciu wszystkie placówki z Dolnego Śląska oraz placówki z regionu województwa opolskiego i wielkopolskiego. Impreza ta wpisała się już na stałe w kalendarz największych imprez sportowych, organizowanych przez placówki resocjalizacyjne i z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę chętnych zawodników. Mistrzostwa objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Pana Cezarego
Przybylskiego, a uroczystej inauguracji imprezy dokonał Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego  – Pan Jerzy Więcławski.


Po obu stronach stołu naprzeciw siebie stanęli wychowankowie – reprezentanci różnych placówek typu: MOS (młodzieżowe ośrodki socjoterapii), MOW (młodzieżowe ośrodki wychowawcze) oraz zakładów poprawczych, m.in. z Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Nysy, Babimostu, Strzelina, Świdnicy, Mrowin, Sobótki, Kłodzka, Walimia, Smolnika , Jawora oraz Wałbrzycha. Uczestnicy turnieju to tzw. „trudna młodzież”, która swym zaangażowaniem oraz umiejętnościami udowodniła, że sport nie ma granic, a poziom sportowy imprezy
kształtował się na najwyższym poziomie. Biorąc pod uwagę najważniejszy walor imprezy, czyli jej aspekt wychowawczy, uczestnicy zapoznali się z zasadami gry fair-play, a całej imprezie przyświecało motto „Pamiętamy – 100 lat Niepodległej”. W związku z tą podniosłą, ideą odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego”, a Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu - Pan Piotr Schienke, nawiązał w przemowie do do tych niezwykle istotnych wydarzeń w historii naszego kraju.


Współzawodnictwo chłopców przebiegało na ośmiu stołach równocześnie, natomiast dziewczęta  rywalizowały na jednym stanowisku. W sumie przeprowadzono około 160 bezpośrednich spotkań, a  drużyny rozegrały średnio po 15 meczy.

MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych
MOW Wałbrzych