rozmiar czcionki: A | A | A

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów "zDolny Ślązaczek" i "zDolny Ślązak Gimnazjalista" w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego.

10.04.2018 13:32

W dniu 05 kwietnia 2018 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się uroczysta Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów "zDolny Ślązaczek" i "zDolny Ślązak Gimnazjalista". W uroczystości w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego wziął udział Pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W uroczystej Gali Laureatów Dolnośląskich Konkursów "zDolny Ślązaczek" i "zDolny Ślązak Gimnazjalista", wzięli także udział - Pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty, Pani Monika Włodarczyk, Radna Województwa Dolnośląskiego, Pan Prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego.


Konkurs „zDolny Ślązaczek” jest konkursem wojewódzkim, skierowanym do wszystkich uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. Realizatorem konkursu jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i
nauczycielami szkół podstawowych UMWD.


Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” jest konkursem wojewódzkim, skierowanym do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem
Oświaty, a także  Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu. Realizatorem konkursów jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół gimnazjalnych.

Konkursy języków obcych, oddzielnie z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego, są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, w oparciu o odrębne procedury przeprowadzania etapów konkursów.

Udział w konkursach daje okazję do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół i środowisk. Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów w każdym powiecie i w całym województwie dolnośląskim.


W roku szkolnym 2017/2018 w konkursach „zDolny Ślązaczek” oraz „zDolny Ślązak Gimnazjalista” wyłoniono 282 laureatów:


- 127  laureatów ze szkół podstawowych - w tym 3 laureatów trzykrotnych i 25 laureatów dwukrotnych.

- 155 laureatów z gimnazjów – w tym 1 laureat siedmiokrotny, 1 laureat sześciokrotny, 2 laureatów pięciokrotnych,  5 laureatów czterokrotnych, 9 laureatów trzykrotnych oraz 27 laureatów dwukrotnych,

Wszystkim Laureatom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!