rozmiar czcionki: A | A | A

Coraz więcej zawodowców na Dolnym Śląsku

07.12.2018 10:25

22 listopada br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”.

WEiN

W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego konferencję otworzyła Wanda Gołębiowska – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim. W konferencji wzięli udział także Jacek Lamperski – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki oraz przedstawiciele gmin i powiatów Dolnego Śląska.

O okresie przygotowań do realizacji projektu, jego przebiegu oraz wypracowanych efektach opowiedziała Jolanta Kabata – kierownik
projektu z ramienia Partnera Wiodącego.
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2014-2020, Osi priorytetowej  10: Edukacja, Działania 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i Poddziałania 10.4.1: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Beneficjent to Samorząd Województwa Dolnośląskiego/Wydział Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowano w partnerstwie.

Projekt realizowany był w partnerstwie z powiatami: Bolesławieckim, Dzierżoniowskim, Kamiennogórskim, Kłodzkim, Lubańskim, Oleśnickim, Polkowickim, Strzelińskim, Średzkim, Świdnickim, Wałbrzyskim, Wołowskim, Ząbkowickim, Gminami: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz Politechniką Wrocławską.

Realizatorem głównym w projekcie był Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Ponadto realizatorami byli także: Politechnika Wrocławska oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach, placówka, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a także pozostali partnerzy - JST.

Projekt realizowano w okresie od 02.01.2017 r. do 31.11.2018 r. Całkowita wartość projektu to: 4 210 552,50 zł.

Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska, w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo – laboratoryjne dla uczniów i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie u pracodawcy. Wsparciem w projekcie objęto 2713 uczennic i uczniów oraz 118 nauczycielek i nauczycieli zawodu z dolnośląskich szkół zawodowych. W czasie trwania konferencji goście mogli obejrzeć prototypy mini-projektów, zrealizowanych przez uczniów współpracujących podczas zajęć projektowych ze studentami z Politechniki Wrocławskiej, w tym dron podwodny czy mobilną stację latającą wyposażoną w czujnik jakości powietrza i kamerę termowizyjną.
Konferencję podsumował Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim, Jerzy Więcławski.