rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2017 r.

30.12.2016 07:27 07:27

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór, składanych przez uczelnie wyższe. wniosków na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

Zadanie 1 
Organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych

Zadanie 2
Publikacje, wydawnictwa naukowe
Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie uczelnie wyższe.

Przedsięwzięcie obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 06 lutego 2017 roku i kończy się nie później niż 31 grudnia 2017 r.
Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenia zadania.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 20.01.2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie zamiesza się również na tablicy ogłoszeń Wydziału Edukacji i Nauki UMWD.

Wniosek realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna)

 

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2014 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie szkoły wyższe.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
Zadanie 1 - Organizacja konferencji, seminarium, spotkania naukowego, związanych z kształceniem studentów, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Zadanie 2 - Publikacje, wydawnictwa naukowe. Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne związane z realizacją kształcenia studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna).