rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA! nowe wzory druków

Dodano: 01-07-2020

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Wydziału Transportu - transport autobusowy, w zakładce PLIKI DO POBRANIA, pojawiły się nowe formularze. Uprzejmie prosimy o pobieranie i korzystanie z nowych druków.

[więcej]

USTAWA COVID - odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu

Dodano: 27-04-2020

Szanowni Państwo, w związku z art 73 ust. 22 Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ.U.2020.695), informujemy co następuje: w art. 15n dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu przekazać organowi, który...

[więcej]

PILNE!! TRANSPORT DROGOWY - ZEZWOLENIA

Dodano: 01-04-2020

ZMIANA USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH - ZWALCZANIE COVID19

[więcej]

WAŻNE! prosimy o Państwa adresy e-mail

Dodano: 31-03-2020

praca zdalna do odwołania

[więcej]

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - prace nad Ustawą

Dodano: 04-12-2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym druk nr 44

[więcej]

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT ZA ZEZWOLENIA

Dodano: 11-02-2019

W związku z zawarciem nowej umowy bankowej zmianie ulega numer rachunku bankowego do wpłat za wydawanie i zmianę zezwoleń regularnych i regularnych specjalnych. Od dnia 15.02.2019 r. Santander Bank Polska S.A. nr rach. 89 1090 2398 0000 0001 4176 6293

[więcej]

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - prace nad Ustawą

Dodano: 30-11-2018

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 został przyjęty przez Senat bez poprawek dnia 23.11.2018r. Jednak prace nad Ustawą nie zostały jeszcze zakończone. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2DB235AE90E12D2AC125832900355A48 Projekt ustawy zakłada: Art. 28. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) wprowadza się następujące...

[więcej]