rozmiar czcionki: A | A | A

Remontujemy wojewódzkie drogi - rusza nowy program samorządowy

Dodano: 27-07-2016

Około 7 milionów złotych samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy na realizację „Programu modernizacji dróg wojewódzkich” w roku 2017. Będzie on realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami. Wnioski o udział w programie można składać do 15 września. Program powstał z inicjatywy radnych sejmikowego klubu Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego.

[więcej]

Nowe obwodnice i remonty dróg wojewódzkich - ambitne plany zarządu województwa

Dodano: 07-07-2016

Na całym Dolnym Śląsku w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 powstanie wiele nowych obwodnic miast, wyremontowanie zostaną też liczne odcinki dróg. Samorząd województwa podpisał dotychczas umowy o wartości 530 mln zł, co stanowi aż 70 % dostępnych środków unijnych przeznaczonych na rozwój dróg.

[więcej]

Nowe chodniki, sygnalizacje świetlne, powstają w ramach Programu poprawy stanu infrastruktury...

Dodano: 23-06-2016

Program poprawy stanu infrastruktury drogowej dolnośląski samorząd realizuje od 2010 roku. Od początku trwania programu przystąpiono do realizacji 173 inwestycji o łącznej kwocie ok. 107 mln zł. W 2016 roku zrealizowanych zostanie 28 inwestycji na kwotę ponad 17 mln zł. Inwestycje realizowane są w modelu finansowania przedsięwzięcia przez Samorząd wojewódzki i Jednostkę Samorządu Terytorialnego. O głównych założeniach Programu opowiadał Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W...

[więcej]

UWAGA zmiany organizacyjne w Wydziale Transportu

Dodano: 14-06-2016

Z dniem 1 czerwca 2016r., zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.05.2016r., w Wydziale Transportu wystąpiły następujące zmiany: połączono działy Transportu Autobusowego oraz Infrastruktury Transportowej i Zarządzania Ruchem - utworzono jeden Dział - Dział Dróg i Transportu Drogowego, kierownik Paweł Bąkpołączono działy Transportu Szynowego oraz Organizacji i Promocji Transportu - utworzono jeden Dział - Dział Transportu Kolejowego, kierownik Marcin...

[więcej]

Prace Senatu nad zmianą ustwy o publicznym transporcie zbiorowym

Dodano: 23-05-2016

Dnia 28 kwietnia 2016r. senatorowie wnieśli o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, której pierwsze czytanie odbyło się 18 maja 2016r. Szczegóły w poniższych linkach: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,19.html http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0E0F191BA6F6E2C0C1257FB7003B4E71

[więcej]

Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze...

Dodano: 10-05-2016

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) wspierany będzie m.in. Cel Tematyczny 7 (CT 7) polegający na Promowaniu zrównoważonego transportu i usuwaniu niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

[więcej]

Konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych"

Dodano: 22-02-2016

Rozpoczęły się konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

[więcej]