rozmiar czcionki: A | A | A

Prace Senatu nad zmianą ustwy o publicznym transporcie zbiorowym

Dodano: 23-05-2016

Dnia 28 kwietnia 2016r. senatorowie wnieśli o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, której pierwsze czytanie odbyło się 18 maja 2016r. Szczegóły w poniższych linkach: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,19.html http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0E0F191BA6F6E2C0C1257FB7003B4E71

[więcej]

Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze...

Dodano: 10-05-2016

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) wspierany będzie m.in. Cel Tematyczny 7 (CT 7) polegający na Promowaniu zrównoważonego transportu i usuwaniu niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

[więcej]

Konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych"

Dodano: 22-02-2016

Rozpoczęły się konsultacje społeczne „Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

[więcej]

Zmiana numerów rachunków bankowych Województwa, Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek...

Dodano: 05-01-2016

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zmianie ulegają numery wszystkich rachunków bankowych Województwa, Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek budżetowych. Wpłaty na dotychczasowy rachunek bankowy dochodów budżetu Województwa Dolnośląskiego prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 53 1090 2398 0000 0006 0801 5968 mogą być dokonywane wyłącznie do dnia 31 marca 2016 r. Nowy nr rachunku dochodów budżetu Województwa Dolnośląskiego obowiązujący od 1 kwietnia 2016 r. 37 1560 0013 2051 9462 9000...

[więcej]

Budujemy dwie nowe obwodnice!

Dodano: 30-12-2015

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej, Marszałek Cezary Przybylski i Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa poinformowali dziennikarzy o dwóch przetargach drogowych ogłoszonych dla budowy ważnych dla Dolnego Śląska inwestycji: północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz obwodnicy Bolesławca.

[więcej]

Wschodnia Obwodnica Wrocławia będzie kontynuowana!

Dodano: 16-12-2015

O szczegółach realizacji tej ważnej dla całego Wrocławia i okolicznych miejscowości inwestycji i przebiegu jej południowej części mówili na konferencji prasowej Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa. Spotkanie z dziennikarzami i mieszkańcami zorganizowano w siedzibie Rady Osiedla Ołtaszyn - jednej z największych południowych dzielnic Wrocławia, oczekującej szybkiego kontynuowania budowy obwodnicy.

[więcej]

UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI WYDZIAŁÓW TRANSPORTU

Dodano: 13-11-2015

Od dnia 09.11.2015 działy: - Transportu Autobusowego - Infrastruktury Transportowej i Zarządzania Ruchem - Transportu Szynowego mieszczą się na p.IV budynku Fortum przy. ul. Walońskiej 3

[więcej]