rozmiar czcionki: A | A | A

WAŻNE! prosimy o Państwa adresy e-mail

31.03.2020 09:35

praca zdalna do odwołania

Szanowni Państwo,

na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 25/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w okresie stanu epidemii pracownicy Urzędu wykonują swoje obowiązki zdalnie.

 

Pomoc klientom może być prowadzona w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów – za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (e-mail, telefon, ePUAP, itp.).

Mając powyższe na uwadze, bardzo prosimy o udostępnienie nam swoich adresów e-mail, w celu umożliwienia doręczania Państwu korespondencji elektronicznej.

Prosimy o wpisywanie swoich adresów e-mail na składanych wnioskach lub pismach.