rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA PRZEWOŹNICY!! coroczne sprawozdanie w zakresie przewozów regularnych

08.01.2018 10:20

Zgodnie z art. 49 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do całego obszaru objętego jego właściwością.

W związku z powyższym prosimy wszystkich przewoźników, którzy realizowali przewozy w 2017r. na podstawie zezwoleń udzielonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, o wypełnienie, podpisanie i wysłanie na adres tut. Urzędu formularza (załącznik).


Dane za 2017r. proszę przesłać do tut. Urzędu w terminie do 15 lutego 2018r.