rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA od 01.01.2018 dodatkowe informacje w RJA

16.03.2018 13:04

Od 01.01.2018r. w życie weszły w pełnym zakresie zapisy § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 202). W związku z powyższym w proponowanych rozkładach jazdy należy dodatkowo umieszczać takie informacje jak:


* drogę przejazdu z uwzględnieniem (nie dotyczy regularnych specjalnych):

  • a) odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi,
  • b) długości poszczególnych odcinków drogi przejazdu na obszarze każdego z województw, przez których obszar przebiega linia komunikacyjna - w przypadku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie drogowym,
  • c)  kategorii dróg na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej (skróty oznaczeń na potrzeby RJA w UMWD: DG - droga gminna, DP - droga powiatowa, DW - droga wojewódzka, DK - droga krajowa);

 

* oznaczenie linii komunikacyjnej, na której ma być wykonywany:

  • a) przewóz o charakterze użyteczności publicznej - literą "U",
  • b) przewóz regularny specjalny - literami "RS" albo
  • c)  inny regularny przewóz osób, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym - literą "R".