rozmiar czcionki: A | A | A

Rusza budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

19.06.2009 14:15

19 czerwca marszałek Marek Łapiński uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy z firmą Skanska S.A. dotyczącej budowy pierwszego odcinka Łącznika Aglomeracyjnego A4-S8 tzw. trasy Bielany-Łany-Długołęka.

Wykonawca zobowiązał się, że do 2013 roku za ok. 215 mln zł zostanie wybudowane m.in. ok. 5,6 km drogi wojewódzkiej z trzema mostami i dwiema estakadami drogowymi. Dokument podpisał Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, która z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego wykonuje zadania zarządcy drogi dróg wojewódzkich, i Bogdan Rytwiński, dyrektor Skanska S.A.

Cała inwestycja będzie realizowana zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w zakresie Natury 2000. Dla odcinka, który będzie realizowany jako pierwszy przewidziano sadzenie 32 h lasu jako tzw. kompensaty przyrodniczej, odtworzenie dwóch oczek wodnych, usunięcie drzew i krzewów ze 100 ha łąk oraz skoszenie 225 ha łąk.

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę kolejnych dwóch odcinków, a dla pozostałych trwają prace projektowe.
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na realizację Łącznika Aglomeracyjnego A4-S8 łącznie zabezpieczono prawie 785 mln zł,  z czego ok. 392 mln zł pochodzić ma z budżetu województwa dolnośląskiego, ok. 94 ml zł- z Regionalnego Programu Operacyjnego, ok. 229 mln zł z budżetu państwa i ok. 70 mln z innych źródeł.