rozmiar czcionki: A | A | A

Rusza budowa ŁĄCZNIKA AGLOMERACYJNEGO A4-S8 (kopiuj 1)

20.11.2008 14:36

Jednym z pierwszych efektów nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i ogłoszonej przez marszałka Marka Łapińskiego koncepcji przyspieszenia inwestycji drogowych województwa, jest zielone światło dla budowy łącznika aglomeracyjnego A4-S8. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, wykonująca z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy dróg wojewódzkich i infrastruktury kolejowej, ogłosiła przetarg ograniczony na wykonanie pierwszego odcinka „Łącznika aglomeracyjnego A4-S8”.

Budowa drogi znanej pod nazwą Bielany-Łany-Długołęka ciągnie się od dziesięciu lat, a jej jedynym dotychczasowym efektem była budowa w 2003 roku ronda w Żernikach. Przyjęcie koncepcji Łącznika i zwiększenie srodków pozwoliło rozpocząć realne prace. W ramach 2. zadania IV Etapu inwestycji ogłoszono przetarg na wykonanie 5,5 km drogi, tj. od odcinka od drogi krajowej Nr 94 do drogi wojewódzkiej Nr 455.

Zamówienie przewiduje wykonanie m.in. prac ziemnych, budowę jezdni, skrzyżowań, trzech mostów, dwóch estakad drogowych i wiaduktu. Największym wyzwaniem stojącym przed wykonawcą będzie wykonanie estakady nad Odrą długości 612 m oraz dwóch ponad 100-metrowych mostów nad rzeką Oławą. Przewiduje się wykonanie szeregu kompensacji przyrodniczych. Termin składania ofert upływa 22 grudnia br.

Etap IV obejmuje ten fragment planowanej obwodnicy, który przebiegać ma przez potencjalny obszar Natura 2000 - tzw. Grądy Odrzańskie. Objęcie terenów zalewowych Odry obszarem sieci Natura 2000 spowodowało w 2007 roku wstrzymanie prac. Aktualnie, w ramach programu "Zielone światło" przewidującego intensyfikację prac nad infrastrukturą drogową oraz nowemu Wieloletniemu Programowi Inwestycyjnemu, zadanie to stało się możliwe do realizacji.

Najważniejszym priorytetem nowego WPI jest „Łącznik aglomeracyjny A4-S8”. Na ten cel zaplanowano 776 mln zł, w tym aż 387 mln zł z budżetu województwa i 89 mln zł ze środków unijnych. W ramach koncepcji „Łącznika” przewiduje się przebudowę drogi woj. nr 395 od węzła autostradowego A4 Wrocław-Wschód w Krajkowie, do ronda w Żernikach Wrocławskich, budowę drogi od ronda na drodze woj. nr 395 do drogi krajowej nr 94 w Żernikach; od drogi woj. nr 94 do drogi woj. nr 455; od drogi nr 455 do drogi krajowej nr 8. Ze środków własnych zostanie sfinansowane zadanie w ramach IV Etapu budowy, obejmujące odcinek przechodzący przez obszar Natura 2000.

Zgodnie z koncepcją „zielonego światła” dla dolnośląskich dróg, realizacja pojedynczych zadań drogowych powinna służyć jasno zdefiniowanemu celowi. Zarząd Województwa realizuje postulat stopniowego wprowadzenia budżetu zadaniowego i ukierunkowanie na realizację najważniejszych celów poprawiających system komunikacji drogowej, w tym m.in. urealnienia i uaktualniania planów i wartości inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza „Łącznika aglomeracyjnego”, czyli zaktualizowanej wersji ponad dziesięcioletniej koncepcji „Bielany-Łany-Długołęka”. Aktualnie, istnieje realna szansa ukończenia całej inwestycji, czyli odcinka od autostrady A4 (węzeł Wrocław Wschód) do drogi krajowej nr 8 (Mirków-Długołęka) przed 2013 rokiem.