rozmiar czcionki: A | A | A

Remont drogi wojewódzkiej nr 376 w Jabłowie

17.05.2010 11:07

Trwają prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 376 w Jabłowie. Przebudowywany jest odcinek drogi o długości prawie 2,5 km.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę dwóch mostów, budowę chodników, zatok autobusowych i kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi). Dotychczas wykonano podbudowę pod zatokę autobusową. Kończy się budowa kanalizacji deszczowej i dwóch mostów.

Ponadto obustronnie poszerzono jezdnię, ustawiono krawężniki wraz z opaską na długości ok. 800 m, wykonano wszystkie przepusty i studnie przy przepustach. Wykonawcą jest firma Budimex-Dromex S.A.

Koszt prac to 13 668 248, 06 zł. Inwestycja jest współfinansowana po połowie ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakończenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 376 planowane jest w połowie października 2010 r.