rozmiar czcionki: A | A | A

Porozumienie w sprawie budowy Łącznika Aglomeracyjnego A4-S8

16.04.2009 08:02

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podpisali porozumienie w sprawie przekazania kwoty 50 mln złotych na realizację Łącznika Aglomeracyjnego A4-S8.

Strony zadeklarowały wolę współdziałania w latach 2009-2013 przy realizacji powyższego zadania. Kwota 50 milionów złotych zostanie ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Wrocławia oraz odpowiednio w projektach uchwał w sprawie budżetu Miasta na lata 2012 i 2013 i przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską Wrocławia.


W roku 2012 (nie później niż do 30 września 2012) zostanie przekazana kwota do 20 milionów złotych, a w roku 2013 (nie później niż do 31 maja 2013) – do 30 milionów złotych.

Środki wykorzystane zostaną na budowę fragmentu obwodnicy (odcinek z Siechnic do Kamieńca Wrocławskiego, o długości 5,5 km), którego częścią jest most nad Odrą w Łanach oraz nad rzeką Oławką. Dzięki temu odcinkowi zostanie odciążona aleja Karkonoska, a kierowcy zyskają dogodny kolejny wjazd do miasta.

Takie przyspieszenie budowy Łącznika Aglomeracyjnego A4-S8 jest możliwe dzięki koncepcji „Zielone światło” dla dolnośląskich dróg. To efekt nowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, którego najważniejszym priorytetem jest ŁącznikNa ten cel zaplanowano 776 mln zł, w tym aż 387 mln zł z budżetu województwa i 89 mln zł ze środków unijnych.

Budowa drogi znanej pod nazwą Bielany-Łany-Długołęka ciągnie się od dziesięciu lat, a jej jedynym dotychczasowym efektem była budowa w 2003 roku ronda w Żernikach. Przyjęcie koncepcji Łącznika i zwiększenie środków pozwoliło rozpocząć realne prace. Zgodnie z koncepcją „zielonego światła”, realizacja pojedynczych zadań drogowych powinna służyć jasno zdefiniowanemu celowi. Zarząd Województwa realizuje postulat stopniowego wprowadzenia budżetu zadaniowego i ukierunkowanie na realizację najważniejszych celów poprawiających system komunikacji drogowej, w tym m.in. urealnienia i uaktualniania planów i wartości inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza Łącznika aglomeracyjnego A4-S8, czyli zaktualizowanej wersji ponad dziesięcioletniej koncepcji „Bielany-Łany-Długołęka”.

W ramach koncepcji „Łącznika” przewiduje się przebudowę drogi woj. nr 395 od węzła autostradowego A4 Wrocław-Wschód w Krajkowie, do ronda w Żernikach Wrocławskich, budowę drogi od ronda na drodze woj. nr 395 do drogi krajowej nr 94 w Żernikach; od drogi woj. nr 94 do drogi woj. nr 455; od drogi nr 455 do drogi krajowej nr 8.


Aktualnie istnieje realna szansa ukończenia całej inwestycji, czyli odcinka od autostrady A4 (węzeł Wrocław Wschód) do drogi krajowej nr 8 (Mirków-Długołęka) w 2013 roku.