rozmiar czcionki: A | A | A

Ponad 153 mln zł na rozwój infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku

09.06.2009 11:04

28 projektów wybrał Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w trybie systemowym w Działaniu 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dzięki dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa sfinansowanych zostanie wiele ciekawych projektów. Wśród nich jest m.in. podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w Kłodzku z siecią dróg krajowych, co zdecydowanie usprawni ruch drogowy w rejonie Ziemi Kłodzkiej, a także poprawi dostępność do lokalnych atrakcji turystycznych takich jak Twierdza Kłodzka, czy Owcza Góra w Fortecznym Parku Kulturowym, Centrum Wypoczynku i Atrakcji Weekendowych. Na ten cel gmina otrzyma wsparcie w wysokości prawie 8,5 mln zł.

Z kolei dzięki przyznanej dotacji w kwocie ponad 6 mln700 tys. zł do końca 2009 roku powstanie w gminie Bogatynia nowa droga, z prawostronnym ciągiem pieszo - rowerowym oddzielonym od jezdni pasem zieleni oraz lewostronnym pasem izolacyjnym zieleni. Droga łączyć będzie ulice Zgorzelecką z Pocztową.

Dofinansowanie otrzymały także wnioski, których celem jest poprawa dostępności do dolnośląskich atrakcji turystycznych. I tak, m.in. wykonana zostanie:
•    budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju (projekt obejmuje w sumie osiem zadań drogowych, na łączną kwotę prawie 3 mln zł),
•    poprawa dostępności do kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ (2,5 mln zł),
•    poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice-Męcinka (2,6 mln zł),  
•    przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej nr 3149 D stanowiącej dojazd do Twierdzy Srebrnogórskiej (3,5 mln) zł - jednej z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska,
•    poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174D i 3183D (Ząbkowice Śl.-Henryków) (6,359 mln zł)
Łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 153 mln zł.  

Szczegółowe informacje oraz kompletna lista dofinansowanych projektów znajdują się na stronie http://dolnyslask.pl