rozmiar czcionki: A | A | A

PILNE!! TRANSPORT DROGOWY - ZEZWOLENIA

01.04.2020 09:25

ZMIANA USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH - ZWALCZANIE COVID19

Szanowni Państwo,

w związku z podpisaniem wczoraj przez Prezydenta RP USTAWY
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)

zmianie ulega zapis dotyczący warunków określonych w zezwoleniu t.j.:


Art. 15n. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się w przypadku:
1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ponadto zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami ogłoszonymi na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


4.KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.


5.SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym. Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r. Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.