rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarcie pierwszej drogi współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

21.01.2009 13:42

Ulica Starojaworska w Jaworze to pierwsza droga w województwie dolnośląskim, której przebudowa współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Uroczyste otwarcie miało miejsce 15 stycznia 2009.

Podczas uroczystości Starosta Jaworski – Stanisław Laskowski podziękował za zaangażowanie i współpracę zgromadzonym gościom, wśród których znaleźli się m.in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Piotr Borys, Kierownik Działu Priorytetów RPO oraz ZPORR – Dariusz Koprowski, Burmistrz Miasta Jawora – Artur Urbański, Starosta Złotoryjski – Ryszard Raszkiewicz.

Główny cel przedsięwzięcia to poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodka rozwoju gospodarczego o znaczeniu regionalnym i lokalnym, tj. jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz Parku Technologicznego. Dodatkowo inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rozwój turystyki na terenie miasta i powiatu, zmniejszenie bezrobocia i wyrównanie poziomu życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności miasta, powiatu i regionu. Projekt, realizowany przez Powiat Jaworski wspierany jest również przez Gminę Jawor, która w specjalnie zawartym porozumieniu pomiędzy samorządami przekazała na realizację inwestycji 500 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to 4 010 474 zł, zaś wkład Unii Europejskiej to 1 875 730,53 zł.