rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe drogi powstaną na Dolnym Śląsku

19.06.2009 14:03

Nawet 25 dróg zostanie zbudowanych lub przebudowanym w naszym regionie w ramach nowej sieci dróg. Planuje się, że inwestycje rozpoczęłyby się po 2012 roku i zakończyły w 2016.

Szczegóły zawiera dokument pt. „Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim” opracowany w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym na zlecenie urzędu marszałkowskiego. Obecnie trwające konsultacje z samorządami lokalnymi mają pomóc w wyborze najważniejszych do zrealizowania inwestycji, które zostaną wpisanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Przedstawiając plany nowej sieci dróg przeanalizowano teren Dolnego Śląska pod kątem największych miast i miejsc zatrudnienia. I tak w regionie występują trzy takie tereny:  Wrocławski Obszar Metropolitalny, Pasmo Głogowsko – Kłodzkie oraz obszar pomiędzy Zgorzelcem, Bolesławcem i zespołem miejskim Jeleniej Góry.  Stanowi to obszar równy mniej więcej 1/3 powierzchni województwa, na którym mieszka około 74% mieszkańców i znajduje się 81% miejsc pracy w województwie. 

Zaplanowana sieć nowych dróg i linii kolejowych miałaby zapewnić sprawną komunikację zarówno pomiędzy tymi trzema obszarami jak i wewnątrz nich. „Wytyczne kierunkowe…” nie rozstrzygają o lokalizacji, ale jedynie wskazują, które ośrodki, węzły komunikacyjne lub linie kolejowe powinny być ze sobą powiązane i wykorzystane.