rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski program przebudowy i remontów dróg wojewódzkich zatwierdzony

02.04.2009 15:05

Uchwałą Nr 2570/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 roku został zatwierdzony Dolnośląski program przebudowy i remontów dróg wojewódzkich, który porządkuje zasady współpracy samorządu województwa dolnośląskiego z lokalnymi samorządami w zakresie dofinansowania wspólnie realizowanych zadań drogowych.

Zadania z zakresu budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych finansowane są z budżetu województwa dolnośląskiego i realizowane w ramach planu finansowego wydatków budżetowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadania te mogą być realizowane przy udziale środków pieniężnych przekazanych województwu dolnośląskiemu przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki tej pomocy w wielu przypadkach możliwe jest rozszerzenie zakresu realizowanego zadania oraz przyspieszenie terminu jego realizacji.

Typowanie zadań do realizacji w roku 2010 i w latach następnych będzie się odbywało w oparciu o niniejszy program, z tym że wnioski na realizację zadań w roku 2010 należy składać zgodnie z programem do końca maja 2009 roku.

Dopuszcza się w przypadkach awaryjnych  np. zagrożenia życia lub zdrowia, klęsk żywiołowych oraz z uwagi na ważny interes województwa dolnośląskiego odstępstwo od niniejszego programu w zakresie typowania zadań do realizacji. O przyjęciu zadania do realizacji w takim przypadku decydować będzie zarząd województwa dolnośląskiego.

Niniejszy program dotyczy zadań z zakresu:
- budowy drogi,
- przebudowy drogi,
- remontu drogi,
- budowy/ przebudowy mostów,
- remontu mostów,
- budowy lub przebudowy elementów infrastruktury w tym: budowy/przebudowy chodnika,  
  budowy/przebudowy zatoki autobusowej,
- remontu elementów infrastruktury w tym: remontu chodnika, remontu zatoki autobusowej,


Szczegóły dot. programu: http://dsdik.wroc.pl/program.html