rozmiar czcionki: A | A | A

Apel marszałka o przyspieszenie budowy drogi S5

31.03.2009 08:49

W związku z wyborem przez GDDKiA wariantu przebiegu odcinka S5 na odcinku Wrocław-Korzeńsko, marszałek zaapelował o przyspieszenie realizacji tej inwestycji. Wybrany wariant, który nie narusza terenów Natura 2000 zostanie zaprezentowany Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA. Marszałek pogratulował dyrektorowi wrocławskiego oddziału GDDKiA Robertowi Radoniowi, który po niespełna roku urzędowania doprowadził do wyboru tego wariantu.

Inwestycja powinna zostać ukończona przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, dlatego też marszałek zaapelował do wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za realizację dróg publicznych o przyśpieszenie tego zadania. Marszałek widzi duże możliwości w tym zakresie – w szczególności w zakresie realizacji umowy z firmą Transprojekt Warszawa, dotyczącą wykonania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych i decyzji środowiskowej. Te materiały niezbędne są do wystąpienia do wojewody o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych, które pozwala na zatwierdzenie podziału gruntów, wywłaszczenia, uzgodnienie decyzji środowiskowej i na ogłoszenie przetargu wykonawczego na budowę tej drogi.

 

Wydaje się, że przy dobrej woli firmy Transprojekt Warszawa, przy współpracy wszystkich instytucji, które z firmą współpracują, jest możliwe by firma dała komplet materiałów już np. w listopadzie 2009, a nie, jak zapisano w umowie, 29 stycznia 2010 roku. To umożliwiłoby GDDKiA wystąpienie do wojewody o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej w już grudniu 2009. Przy 4-6 miesięcznej procedurze przetargowej pozwoliłoby na rozpoczęcie budowy w czerwcu 2010. Rzeczywiście w 24 miesiące tą drogę można wybudować. Kluczem jest przyspieszenie dzisiaj wykonania dokumentów do przetargu. Stąd mój apel o mobilizację i przyspieszenie procedur. Jestem w tym zakresie optymistą” – powiedział marszałek Łapiński.

Ważne jest także, że wrocławski oddział GDDKiA uwzględnił wariant awaryjny drogowego połączenia Wrocławia z Poznaniem, który, zdaniem marszałka, gwarantuje, że ewentualny brak drogi S5 nie będzie argumentem przeciwko organizacji ME EURO 2012 we Wrocławiu.

W dniu dzisiejszym otwarto koperty w procedurze przetargowej na przebudowę najważniejszego odcinka Wrocław - Trzebnica, gdzie dziennie porusza się około 20 tys. samochodów. To najbardziej zdewastowany odcinek drogi do Poznania. Wydaje się, że po rozstrzygnięciu tego przetargu wykonawca, zgodnie z dokumentacją przetargową, ma skończyć gruntowną przebudowę tego odcinka w lecie przyszłego roku” – stwierdził marszałek. Będzie to droga standardu  poszerzonej drogi krajowej, z poboczami, z lewoskrętami, z dodatkowym pasem ruchu, nowym oznakowaniem, ścieżkami rowerowymi. „Droga o standardzie europejskim - nie klasy drogi ekspresowej, ale drogi krajowej” – dodał marszałek.

Marszałek zapewnił ponadto, że dołoży wszelkich starań aby remont odcinka pomiędzy Prusicami a Korzeńskiem również był zrealizowany. „Kieruję tutaj podziękowania do GDDKiA za odważną decyzję o przystąpieniu do przetargu” – powiedział marszałek. „Efekt przetargu w postaci realizacji tej drogi jest pewny” – dodał. Mimo tego, jeszcze raz zaapelował o lobbing w celu przyspieszenia procedur oraz zapewnił, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego będzie priorytetowo traktował te inwestycje drogowe i wszystkie decyzje w tym zakresie będą wydawane priorytetowo.

Zabezpieczenie finansowe dla realizacji drogi S5 jest, alternatywa w postaci przebudowy i remontu drogi krajowej nr 5 jest, w związku z tym wydaje się, że kwestia drogi S5 nie powinna stanowić argumentu za tym, że Wrocław mógłby nie zostać wybrany jako gospodarz EURO 2012. Mecze piłkarskie rozgrywa się na stadionach a nie na drogach” – podsumował swój apel marszałek Marek Łapiński i zapewnił o swoim stałym zaangażowaniu w sprawę drogi S5 i jej alternatywy.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego lobbuje ponadto, aby droga S5 na przebiegu południowym Wrocław-Międzylesie-Boboszów została wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sieci Autostrad i Dróg Ekspresowych. Realizacja tego zadania może nastąpić po roku 2013, jednakże już dziś należy czynić ku temu starania. „Decyzja może być podjęta w drugiej połowie roku” – oznajmił marszałek i dodał, że zarząd czyni także starania, aby wpisać przebieg tej drogi do tzw. korytarzy europejskich sieci TNT - europejskiego korytarza transportowego. Gwarantuje to możliwość sięgania po środki europejskie, które w tym przypadku odnoszą się do tych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej.