rozmiar czcionki: A | A | A

36 mln złotych na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym

12.05.2009 14:16

Kwotą 36 milionów złotych dofinansowane będą projekty pn.: „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I” i „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap II”, złożone przez Gminę Wrocław.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął 12 maja 2009 roku uchwały w sprawie wyboru projektów indywidualnych do dofinansowania, umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Projekty, zaopiniowane w zakresie aspektów środowiskowych przez przedstawicieli partnerów społecznych, zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Przyznane środki to 36 milionów złotych, a całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 126 milionów złotych.

Projekty zostały złożone w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie III Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.