rozmiar czcionki: A | A | A


        Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 1062/V/15 przyjął Raport z przebiegu konsultacji społecznych aktualizacji programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na  lata 2011- 2020”.

Uchwała Zarządu - Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji

 

       Uchwałą nr 1063/V/2015 zotała przyjęta aktulizacja programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 poprzez dodanie załącznika pn. „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Uchwała Zarządu - Ramy strategiczne

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląską

Strategic Framework for Smart Specialisations of Lower Silesia