rozmiar czcionki: A | A | A

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Bogdan Zdrojewski 

Danuta Jazłowiecka

Kazimierz Ujazdowski

Lidia Geringer de Oedenberg

Robert Iwaszkiewicz

Sławomir Kłosowski

Przedstawiciele w Komitecie Regionów

Członek Pełnoprawny:
Marek Tramś - Starosta Polkowicki

Członek Alternatywny:
Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego