rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie do składania ofert: transgraniczna dystrybucja europejskich dzieł sztuki scenicznej –...

Dodano: 06-07-2020

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert o wartości 2,5 mln EUR w ramach programu Kreatywna Europa, służące wyłonieniu wykonawcy/konsorcjum pełniącego rolę platformy do transgranicznej dystrybucji europejskich dzieł sztuki scenicznej.

[więcej]

Konsultacje społeczne nt. możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe dla sektora dziedzictwa...

Dodano: 06-07-2020

W imieniu Komisji Europejskiej zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, mających na celu ocenę i ewentualną rewizję głównego instrumentu politycznego wspierającego cyfrową transformację sektora dziedzictwa kulturowego.

[więcej]

Pobudzanie ekologicznej odbudowy gospodarki w UE: Komisja inwestuje 1 mld euro w innowacyjne...

Dodano: 03-07-2020

Komisja ogłasza dziś pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Ze środków funduszu innowacyjnego będą finansowane przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu,...

[więcej]

Komisja przedstawia europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej...

Dodano: 01-07-2020

Komisja przedstawia dziś europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Określono w nim ambitne cele ilościowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji (tj. doskonalenia posiadanych umiejętności) i przekwalifikowywania się (tj. nabywania nowych umiejętności), które chcemy osiągnąć w ciągu pięciu lat. Obejmuje on 12 projektów ukierunkowanych na umiejętności potrzebne do zatrudnienia i realizowanych we współpracy z państwami...

[więcej]

Ruszyły konsultacje społeczne dot. cyfrowego dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego

Dodano: 29-06-2020

22 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe dla sektora dziedzictwa kulturowego. Wszystkie zainteresowane strony mogą zabrać głos ws. Zalecenia Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.

[więcej]

Zapraszamy na webinaria informacyjne o programie “Europa dla obywateli”

Dodano: 26-06-2020

W imieniu Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”, w związku z otwartymi naborami wniosków, zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych online!

[więcej]

Budżet UE na 2021 r.: Roczny budżet dla odbudowy gospodarczej w Europie

Dodano: 24-06-2020

Komisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro, uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w ramach Next Generation EU — tymczasowego instrumentu odbudowy mającego pobudzić inwestycje i całą europejską gospodarkę. Łącznie, roczny budżet i Next Generation EU przyniosą znaczące inwestycje w 2021 r. mające naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, zapoczątkować trwałą odbudowę...

[więcej]