rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu: 1 mld euro na inwestycje...

Dodano: 17-09-2020

Komisja Europejska postanowiła ogłosić dziś zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, które jutro zostanie otwarte dla chcących się zarejestrować podmiotów, pobudzi odbudowę Europy po kryzysie związanym z...

[więcej]

Orędzie o stanie Unii: Komisja proponuje ambitniejszy cel klimatyczny: obniżenie emisji do 2030 r....

Dodano: 17-09-2020

Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Nowy cel opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Z oceny wynika, że taki cel jest realistyczny, a jego osiągnięcie możliwe. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal...

[więcej]

Zapraszamy do udziału w badaniu JRC: wpływ Covid-19 na branżę rolno-spożywczą

Dodano: 28-07-2020

Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej (Joint Research Centre, JRC) zaprasza przedstawicieli branż spożywczej i rolnej do udziału w badaniu poświęconemu wpływowi pandemii koronawirusa na działalność tych sektorów.

[więcej]

Koronawirus: Komisja ogłasza zaproszenie do tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz...

Dodano: 27-07-2020

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia...

[więcej]

3. zaproszenie dla regionów przygranicznych do składania wniosków w ramach „b-solutions”.

Dodano: 15-07-2020

„b-solutions” to pilotażowy projekt finansowany z budżetu UE, promowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO) jako jedno z działań proponowanych w komunikacie KE „Pobudzanie wzrostu i spójności w regionach granicznych UE”, ang. “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”, COM(2017) 534.

[więcej]

Kolejne 24 europejskie szkoły wyższe dołączają do europejskiego obszaru edukacji

Dodano: 10-07-2020

Europejskie szkoły wyższe to międzynarodowe partnerstwa – sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które współpracują na rzecz studentów, wykładowców i społeczeństw. Komisja Europejska opublikowała dziś listę kolejnych 24 europejskich szkół wyższych, które dołączą do 17 sojuszy wybranych jeszcze w 2019 r. Dzięki wsparciu finansowemu z programów Erasmus+ i Horyzont 2020 przyczyniają się one do zwiększenia stopnia włączenia i cyfryzacji europejskiego szkolnictwa wyższego, a także do...

[więcej]

Zapraszamy do udziału w konsultacjach KE dot. Planu Działania Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Dodano: 10-07-2020

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dot. Planu Działania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area, ERA). Inicjatywa ma na celu ożywienie ERA poprzez wzmocnienie jej wymiaru innowacyjnego oraz integrację aspektów umiejętności i edukacji. Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie nowej wizji, składającej się z transformacyjnej polityki w zakresie badań i innowacji, która wyzwoli zmiany technologiczne i społeczne.

[więcej]