rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat w sprawie wyróżnionych szkół II edycji Programu

Szanowni Państwo,

prezentujemy komunikat w sprawie wyróżnionych szkół II edycji Programu Edukacyjnego pn. "Bezpieczny Dolnoślązak".

KOMUNIKAT

Bezpieczny Dolnoślązak - Program Edukacyjny

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK - PROGRAM EDUKACYJNY

Spotkanie dla koordynatorów.

W dniu 19.05.2016r. w siedzibie DODN we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8a o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie dla koordynatorów zakwalifikowanych placówek.

Placówki zakwalifikowane do udziału w Programie „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Zgodnie z regulaminem, Zespół organizacyjny dokonał wyboru Placówek do udziału w Programie „Bezpieczny Dolnoślązak”. Podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do Programu wszystkich 53 Placówek!

W załączeniu:
Lista Placówek zakwalifikowanych do Programu „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Rusza II edycja Programu edukacyjnego pn. "Bezpieczny Dolnoślązak"

Mapa dojazdu na konferencję w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy mapę dojazdu na konferencję w dniu 12 kwietnia 2016r. o godz. 11:00 w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

MAPA DOJAZDOWA

Zaproszenie do udziału w Programie "Bezpieczny Dolnoślązak" oraz harmonogram konferencji inaugurącej Program "Bezpieczny Dolnoślązak" 2016

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję inaugurującą program "Bezpieczny Dolnoślązak" w 2016 roku. Konferencja odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz 11:00 w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8a. 

Szczegóły konferencji znajdują się w zamieszczonym poniżej programie.

ZAPROSZENIE DO PROGRAMU ORAZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Bezpieczny Dolnoślązak - cykl reportaży telewizyjnych

Cykl reportaży „Bezpieczny Dolnoślązak” jest wspólną inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego i TVP Wrocław. Tematy poruszane w programach dotyczą m. in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pojazdów uprzywilejowanych; pierwszej pomocy z naciskiem na zatrucia tlenkiem węgla i wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych; bezpieczeństwa ekologicznego; bezpiecznego Internetu; bezpiecznego wypoczynku oraz zagrożenia niewybuchami.


Do programu będą zapraszani eksperci oraz przedstawiciele służb, z którymi będą analizowane problemy, zagrożenia i sposoby zmniejszania zagrożenia w życiu codziennym. Będziemy chcieli przekonać widzów, tych najmłodszych oraz dorosłych, jak ważną kwestią życia jest bezpieczeństwo.Bezpieczny Senior - kampania informacyjna i spoty telewizyjne

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa, dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą
do priorytetowych zadań państwa. Żadne okoliczności nie mogą zdejmować z instytucji państwowych odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Policja i inne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie powinny być zastępowane przez obywateli, czy organizacje społeczne. „Policja i inne formacje zyskają na zaufaniu obywateli, jeśli zaczną działać razem (…) Możemy zbudować społeczeństwo bardziej stabilne”. Takimi słowami zainicjowano program „Razem Bezpieczniej” i takimi słowami pragniemy rozpocząć projekt Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod nazwą „Bezpieczny Senior”. Koncepcja w swoich założeniach opiera się na kryteriach Strategii „Sprawne Państwo 2020” – Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. wpisując się w postawę działań skierowanych na przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa porządku publicznego oraz na założeniach programu pn. „Bezpieczny Dolnoślązak” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
    Niniejsza koncepcja adresowana jest do seniorów i ukierunkowana na ich bezpieczeństwo.

PEŁNA WERSJA KONCEPCJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO PN. "BEZPIECZNY SENIOR".


Spot telewizyjny kampanii pn. Bezpieczny Senior

Spot telewizyjny nr 2 kampanii pn. Bezpieczny Senior

Serial telewizyjny pt. Rodzina Rozsądnych

Serial fabularyzowany pn. „Rodzina Rozsądnych” jest wspólną inicjatywą TVP Wrocław i UMWD.
Serial powstał w 2015 r., a jego bohaterem jest trzypokoleniowa dolnośląska rodzina. Jej codzienne życie i przygody posłużyły do zilustrowania zagrożeń czyhających na członków przeciętnej rodziny.


Tematyka obejmuje m. in. kwestie bezpieczeństwa w Internecie, problem uzależnień, pierwszą pomoc, zabezpieczanie mieszkań, problematykę ochrony danych osobowych.