rozmiar czcionki: A | A | A

Warunki na drogach

Dodano: 14-01-2010

Sprawdź aktualny stan nawierzchni na dolnośląskich drogach

[więcej]

Zastrzeż swoje dokumenty!

Dodano: 07-01-2010

Samorząd Województwa zaprasza wszystkie dolnośląskie gminy do uczestnictwa w kampanii informacyjnej systemu „Dokumenty zastrzeżone” – akcji realizowanej przez Związek Banków Polskich.

[więcej]

Kolejne dotacje na poprawę bezpieczeństwa turystów

Dodano: 26-11-2009

Dolnośląscy policjanci i GOPR-owcy będą lepiej wyposażeni. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o wyborze do dofinansowania czterech projektów w ramach Działania 6.5 Priorytetu VI („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).

[więcej]

Fundusze unijne na poprawę bezpieczeństwa w turystyce

Dodano: 13-11-2009

Prawie 3 mln zł na inwestycje w bezpieczeństwo turystów podzielił Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD), Priorytet VI „Turystyka i Kultura”, wybrano 4 projekty o łącznej kwocie dofinansowania 2 mln 835 tys. zł.

[więcej]

Podpisano pierwsze umowy na poprawę bezpieczeństwa w województwie

Dodano: 02-11-2009

Na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w regionie Sejmik Województwa Dolnośląskiego rozdysponował we wrześniu kwotę 231 609 zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu województwa. 30 października w Kłodzku podpisano pierwsze umowy na realizację tych zadań.

[więcej]

Współpraca w zakresie zwalczania nieprawidłowości przy wydawaniu unijnych pieniędzy

Dodano: 28-10-2009

28 października Marek Łapiński Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Kubiak Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz Zbigniew Maciejewski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy w sprawach zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie województwa dolnośląskiego. W spotkaniu udział wziął także Marek Skorupa, Poseł na Sejm RP....

[więcej]

Dodatkowe pieniądze na usuwanie skutków powodzi

Dodano: 06-10-2009

Samorząd województwa zdecydował o przekazaniu dodatkowych 520 tys. zł na likwidację skutków tegorocznej powodzi. Wsparcie trafi do pięciu gmin i jednego powiatu z terenu Dolnego Śląska, które wystąpiły do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

[więcej]