rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Plan zagospodarowania przestrzennego regionu

Dodano: 05-02-2014

W dniu 4 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego".

[więcej]

Bezpieczny Dolnoślązak - audycje telewizyjne TVP Wrocław

Dodano: 03-01-2014

Prezentujemy dwie audycje telewizyjne zrealizowane przez ośrodek TVP Wrocław w ramach projektu "Bezpieczny Dolnoślązak", którego pomysłodawcą i organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

[więcej]

Nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a

Dodano: 07-10-2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r., przyjął nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym przestaje obowiązywać Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 1485/IV/11 z dnia 22 listopada 2011 roku.

[więcej]

Nowe quady dla Grupy Wałbrzysko - Kłodzkiej GOPR

Dodano: 12-09-2013

Podczas XIX Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Górskim w Karłowie uroczyście zostały przekazane dwa pojazdy czterokołowe.

[więcej]

Informacja o przyjęciu uchwały

Dodano: 04-09-2013

Dnia 27 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4633/IV/13 w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zakup 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorami...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 14-08-2013

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zakup 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorami bezruchu”

[więcej]

Patrole rowerowe na Dolnym Śląsku

Dodano: 09-08-2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 4544/IV/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. przekazał 200 tysięcy złotych na policyjne patrole rowerowe.

[więcej]