rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Wałbrzysko - Kłodzka GOPR

Informacja o przyjęciu uchwały

Dodano: 04-09-2013

Dnia 27 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4633/IV/13 w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zakup 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorami...

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 14-08-2013

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Zakup 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorami bezruchu”

[więcej]

Patrole rowerowe na Dolnym Śląsku

Dodano: 09-08-2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 4544/IV/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. przekazał 200 tysięcy złotych na policyjne patrole rowerowe.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa wodnego

Dodano: 31-07-2013

30 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 4508/IV/13 rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe

[więcej]

Święto Dolnośląskiej Policji

Dodano: 31-07-2013

W dniu 26 lipca 2013 r. w Rudnej odbyły się obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku.

[więcej]

Informacja o przyjęciu uchwały

Dodano: 11-07-2013

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej

[więcej]

Konkurs "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim" rozstrzygnięty!

Dodano: 01-07-2013

Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXXVIII/1119/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku udzielił z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej gminom na realizację projektów wyłonionych w konkursie w łącznej kwocie 1 300 000 zł

[więcej]