rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Wałbrzysko - Kłodzka GOPR

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

04.08.2017 12:42

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami.

Konkurs ma na celu realizację zadania publicznego z zakresu doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Zadanie to, ma na celu doskonalenie współpracy pomiędzy organizacjami pożytku publicznego, a podmiotami ustawowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne w regionie, uczestniczącymi w systemie bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

Uchwała wraz z ogłoszeniem konkursowym w poniższym linku:

bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,39767,idmp,127,r,r