rozmiar czcionki: A | A | A

Szczyt Partnerstwa Odry w Dreźnie

09.05.2018 12:43 12:43

Polityka zdrowotna, transgraniczne połączenia kolejowe oraz kwestie związane z funkcjonowaniem regionów w oparciu o środki z unijnego budżetu - to główne tematy poruszane podczas szczytu Partnerstwa Odry w Dreźnie, w której udział wziął marszałek Cezary Przybylski.

Skład delegacji niemieckiej wchodzili m.in. Michael Kretschmer, Premier Wolnego Państwa Saksonia, oraz Dietmar Woidke – Premier Kraju Związkowego Brandenburgia.
 
Partnerstwo Odry to inicjatywa leżących wzdłuż granicy czterech regionów polskich i czterech landów niemieckich. Służy ona zacieśnianiu relacji transgranicznych i międzyregionalnych. Jej dzisiejszy charakter jest efektem wieloletniego zaangażowania partnerów na rzecz rozwoju tego obszaru. Poprzednie spotkanie polityków pogranicza odbyło się w styczniu 2016 roku we Wrocławiu, a jego gospodarzem było Województwo Dolnośląskie.

Podczas obrad województwo dolnośląskie koncentrowało się m.in. na tematach zwianych z połączeniami transgranicznymi. Dolny Śląsk posiada tylko jedno przejście graniczne z Saksonią czynne w ruchu pasażerskim czyli Zgorzelec – Görlitz.

- Najistotniejszym problemem dla naszej spółki kolejowej z funkcjonującymi obecnie połączeniami do z Görlitz  jest stale pogarszający się stan infrastruktury kolejowej po stronie polskiej. Mam tu na myśli problemy zarówno na linii Jelenia Góra – Zgorzelec, jak i linii Węgliniec – Żary – Zielona Góra. To wciąż bardzo utrudnia kształtowanie oferty przewozowej w sposób atrakcyjny dla pasażerów. Przeszkodą jest długi czas przejazdu czy  brak możliwości uruchamiania dodatkowych pociągów – mówił marszałek Cezary Przybylski.

Polskie i niemieckie regiony położone w pobliżu granicy w istotny sposób przyczyniają się do dobrosąsiedzkiego i przyjaznego rozwoju stosunków polsko-niemieckich, jednocześnie stoją przed podobnymi wyzwaniami. Dzięki wspólnym rozwiązaniom i projektom pogłębiającym bezpośrednie kontakty i wzajemne zaufanie tworzą dodatkowe szanse dla mieszkańców wschodnich Niemiec i zachodniej Polski. W ten sposób nawiązywane są kontakty i budowane jest wzajemne zaufanie, stanowiące fundamentalną podstawę do dalszego pogłębiania stosunków polsko-niemieckich.

Podczas spotkania w Dreźnie mówiono także o polityce spójności UE, która jest podstawą dalszego rozwoju regionów Partnerstwa Odry. Efekt działań podejmowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na rzecz integracji, dobrego sąsiedztwa oraz porozumienia między narodami prawie w żadnym innym europejskim regionie nie jest tak dobrze widoczny jak wzdłuż Odry i Nysy. Zgodnie podkreślano, że zarówno polityka spójności, jak i w szczególności Europejska Współpraca Terytorialna, również po 2020 r. powinna dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi i być systematycznie wzmacniana.