rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z hetmanem Kraju Libereckiego

11.02.2020 13:10 13:10

Kopalnia w Turowie, Most na Trójstyku oraz współpraca przy projektach kolejowych były głównymi tematami spotkania marszałka Cezarego Przybylskiego z hetmanem Kraju Libereckiego Martinem Půtą.

Jednym z tematów rozmów było rozszerzanie działalności kopalni węgla brunatnego Turów. Obecna koncesja kopalni wygasa w tym roku, jednak PGE po otrzymaniu nowej zamierza kontynuować wydobycie węgla przez kolejne lata. Niepokoi to naszych czeskich sąsiadów, którzy obawiają się problemów zarówno z poziomem wód gruntowych, jak i zwiększeniem zanieczyszczenia powietrza. Marszałek Przybylski rozmawiał już z przedstawicielami kopalni w sprawie ekranu przeciwfiltracyjnego oraz premierem Mateuszem Morawieckim.


- Pomimo naszej negatywnej decyzji w sprawie rozszerzania kopalni, to, że bronimy naszych interesów, nie ma wpływu na dobre stosunki z województwem dolnośląskim ani polskimi miastami na pograniczu -  stwierdził hetman Martin Půta.Przedstawiciele regionów poruszyli również temat Mostu na Trójstyku - kładki pieszo-rowerowej, która łączyłaby trzy państwa – Polskę, Niemcy i Czechy.


- Budowa takiej kładki stanowić będzie symbol dobrej współpracy przygranicznej sąsiadujących krajów – zauważył marszałek Cezary Przybylski.  


Wszystkie strony zainteresowane budową kładki wyraziły chęć dalszego wspierania tej inicjatywy. Ma ona więc szansę stać się flagowym projektem w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Hetman Půta zadeklarował również zorganizować spotkanie burmistrza Hrádku nad Nisou z burmistrzami Bogatyni i Zittau oraz projektantami, którzy przedstawiliby możliwości budowy, co przyczyni się do zdynamizowania prac nad projektem.

Pod koniec 2018 roku Kraj Liberecki oraz Województwo Dolnośląskie zakończyło realizację transgranicznego projektu drogowego „Od Zamku Frýdlant do Zamku Czocha“. Jego głównym celem było ożywienie ruchu turystycznego we wspólnym regionie przygranicznym Ziemi Frydlanckiej i w południowej części Dolnego Śląska. W okresie dwóch lat na terenie Kraju Libereckiego zmodernizowano 23,5 km dróg, natomiast po stronie polskiej - ponad 40 km. Zarówno Marszałek Przybylski, jak i Hetman Půta wyrazili chęć realizowania podobnych inwestycji na polsko-czeskich liniach kolejowych. Przykładem mógłby być remont polskiego odcinka na trasie Liberec – Zittau oraz poprawa połączenia w rejonie Zawidów – Černousy – Zgorzelec.

Podczas spotkania poruszono również temat projektu wspólnych czesko-niemieckich patroli policji w Kraju Libereckim, w których mogliby uczestniczyć polscy funkcjonariusze oraz modernizacji skoczni narciarskich w Harrachowie. Marszałek Cezary Przybylski oraz hetman Martin Puta rozmawiali także o trwającej budowie Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej i planach dalszej współpracy Dolnego Śląska z Krajem Libereckim na najbliższe lata.