rozmiar czcionki: A | A | A

Samorządowcy rozmawiali o koncepcji "Dolnośląskiej Trójaglomeracji"

21.02.2019 15:17 15:17

Rozwój sieci szybkiego transportu regionalnego i stworzenie Dolnośląskiej Trójaglomeracji to temat przewodni spotkania samorządowców, które odbyło się w czwartek 21 lutego z inicjatywy marszałka Cezarego Przybylskiego.

Wśród gości, którzy wzięli udział w dyskusji znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Dworczyk oraz Cezariusz Lesisz i Dariusz Śliwowski z Agencji Rozwoju Przemysłu. W konferencji uczestniczyli również wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda, wojewoda Paweł Hreniak i wicewojewoda Kamil Zieliński.


Na Dolnym Śląsku znajdują się trzy obszary aglomeracyjne - wrocławski, sudecki i legnicko-głogowski. Wewnętrzna integracja tych aglomeracji oraz powiązanie ich ze sobą szybkim transportem regionalnym pozwoli stworzyć aglomerację zamieszkałą przez 2 miliony ludzi.

 

- Dzięki rozbudowanej sieci połączeń transportowych mieszkaniec każdego z ośrodków tworzących trójaglomerację, będzie miał możliwość podejmowania pracy lub nauki w każdej z pozostałych aglomeracji i codziennego dojazdu do niej – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski.

 

Stworzenie aglomeracji wymaga jednak istotnych inwestycji w infrastrukturę m.in. przebudowy układu linii kolejowej i jej rozbudowy, modernizacja istniejących odcinków oraz przejęcia przez samorząd zlikwidowanych przez PKP linii kolejowych, o co już teraz zabiega zarząd województwa.