rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”

09.08.2018 11:09 11:09

Marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Ewa Mańkowska ogłosili dziś wyniki tegorocznego, jubileuszowego konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”. Konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski już po raz dziesiąty, to jeden z elementów wsparcia jakie samorząd województwa przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej.

"Konkursu to sposób na wyłonienie i wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Bazując na założeniu, iż najlepiej działa zdrowa konkurencja i rywalizacja oparta na dobrym przykładzie. Konkurs  sprawia, że wsie mobilizują się, realizują przedsięwzięcia, które w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy" - mówi marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie wsi”.

"Do tegorocznej edycji, zgłoszono ogółem 20 wsi z 13 gmin, w tym do  kat. „Najpiękniejsza Wieś” – 7 wsi, do kat. „Najpiękniejsza Zagroda” – 6 zagród, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – 7 projektów, Najlepszy start w odnowie wsi” – 2 projekty. Ze względów losowych dwie miejscowości zrezygnowały z udziału w konkursie przed przyjazdem do nich komisji"- wylicza wicemarszałek Ewa Mańkowska.


W pracach Komisji konkursowej udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkowie komisji w ramach siedmiu wyjazdów odwiedzili wszystkie zgłoszone wsie i projekty i na tej podstawie dokonali ich oceny.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
I.    Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”:  
Uciechów, gm. Dzierżoniów - I miejsce
Uraz, gm. Oborniki Śląskie - II miejsce
Uskorz Wielki, gm. Wołów - III miejsce
Domaszków, gm. Międzylesie - wyróżnienie
Kotliska, gm. Lwówek Śląski - wyróżnienie
Kamienica, gm. Stronie Śląskie - Nagroda specjalna

Laureat I miejsca – Uciechów, gm. Dzierżoniów to Wioska Dobrego Humoru. Temat przewodni wypłynął tu niemal naturalnie – od nazwy miejscowości i jej mieszkańców, którzy, jak pokazuje Galeria Uśmiechu - jeden z projektów wsi – potrafią cieszyć się z życia i tą radością dzielić się z przyjezdnymi. Mieszkańcy oznakowali całą wieś elementami wizualnymi związanymi z radością, uśmiechem czy humorem. Można tu skorzystać z bogatej oferty warsztatów zarówno artystycznych jak i kulinarnych. We wsi bardzo prężnie działają lokalne organizacje wiejskie, w tym sołtys z radą sołecką, KGW, zespół muzyczny „Uciecho-Wianki”  oraz  Stowarzyszenie „Uciechów - Moja Wieś” powstałe w 2010r. Doskonale współpracujące ze sobą organizacje wiejskie, a sołectwo z gminą,  co bardzo pozytywnie wpływa na  rozwój i promocję tej miejscowości.

II.    Kategoria „Najpiękniejsza Zagroda”
Katarzyna Czuba –Kowal i Jarosław Czuba - Kamieniec, gm. Kłodzko, I miejsce
Anna i Marek Zdanowicz  - Stara Białka, gm. Lubawka, II miejsce
Bożena Długosz – Kluza i Jan Kluza - Goszów, gm. Stronie Śląskie, III miejsce

Nagrodzone zagrody to trzy agroturystyki, których cechą wspólną  są ich właściciele – osoby bardzo aktywne i zaangażowane w życie swoich wsi. Atutem wszystkich nagrodzonych zagród jest także zachowanie tradycyjnych form w zabudowie. Bogata oferta dla gości, mimo iż w każdej z nagrodzonych agroturystyk inna, połączona z domową atmosferą zapewnioną przez gospodarzy sprawiają, że są to miejsca do których z chęcią się powraca.

III.    Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”
„Nasze wspólne miejsce odpoczynku Opawska Przystań” - Opawa, gm. Lubawka - I miejsce
„Taniec to pasja, miłość i sposób na życie – Akademia Ruchu Goworów” - Goworów, gm. Międzylesie - II miejsce
„Strefa gier w kasztanowej wsi” - Kłobuczyn, gm. Gaworzyce - III miejsce
„Odnowa kapliczki w Strachocinie” - Strachocin, gm. Stronie Śląskie - wyróżnienie
„Zapał, determinacja i dążenie do celu – Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach" - Roztoki, gm. Międzylesie - wyróżnienie

„Nasze wspólne miejsce odpoczynku Opawska Przystań” – to projekt wsi Opawa w gminie Lubawka, który w tegorocznej edycji konkursu zdobył I miejsce. W projekcie tym chodziło o coś więcej niż stworzenie miejsca spotkań – głównym zamiarem jego wykonawców było ukazanie mieszkańcom wsi, że razem można zrobić więcej. Że wspólna praca, poprzez aktywizację wszystkich grup społecznych we wsi, nie tylko ich zintegruje ale przede wszystkim  przyniesie wymierne efekty dla całej wsi – w tym przypadku udało się stworzyć niezwykle miejsce spotkań i odpoczynku zarówno dla mieszkańców wsi jak i coraz liczniej odwiedzających ją turystów. Projekt ten nie tylko zmienił wizerunek wsi ale przede wszystkim, jak mówili komisji mieszkańcy – nastąpiły nieodwracalne zmiany w postrzeganiu przez ludzi spraw dotyczących wsi.   

IV.    Najlepszy start w Odnowie Wsi
„Dzień Rodziny” - Krzyżowa, gm. Gromadka - I miejsce
„Bierkowice – integracja reaktywacja” - Bierkowice, gm. Kłodzko - II miejsce

I miejsce zdobył projekt „Dzień Rodziny” z Krzyżowej w gminie  Gromadka. To modelowy niemal przykład projektu spełniającego wszelkie kryteria kategorii – „Najlepszy start w odnowie wsi”, biorąc pod uwagę powody jego realizacji oraz efekty jakie przyniósł.  „Dzień Rodziny” w swym zamyśle miał „wyleczyć” główną bolączkę wsi jaką był brak integracji i organizacji pomiędzy mieszkańcami. Członkowie Stowarzyszenia „Nasza Krzyżowa”, przy wsparciu społeczności lokalnej Krzyżowej, nie tylko zorganizowali cykliczną już imprezę w postaci turnieju rycerskiego, na czas trwania którego boisko sportowe zamienia się w średniowieczną osadę, zyskali nowych przyjaciół z bractw rycerskich ale przede wszystkim udało im się zmienić podejście mieszkańców Krzyżowej do wspólnej pracy na rzecz swojej wsi. Impreza ta niewątpliwie stała się impulsem do dalszej wspólnej pracy  przy realizacji kolejnych projektów.  

Uroczyste wręczenie nagród wszystkim laureatom odbędzie się 6 października 2018r. w Uciechowie.