rozmiar czcionki: A | A | A

Po raz czwarty do wygrania małe granty!

13.03.2019 10:14 10:14

Już za tydzień rusza czwarta edycja programu obywatelskiego Dolnośląskie Małe Granty. Samorząd województwa przekaże mieszkańcom w sumie pół miliona złotych na realizację projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, a także inicjatyw na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ekologii i ochrony zwierząt, działań dla młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Regionalne Forum Terytorialne ma za zadanie doradzać zarządowi województwa i stanowi platformę wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zagadnień strategicznych dla rozwoju Dolnego Śląska.


- Dzisiejsze spotkanie jest szczególnie ważne. Jest pierwszym po uchwaleniu we wrześniu ubiegłego roku naszej nowej strategii rozwoju do roku 2030. Ten dokument ma pozwolić Dolnemu Śląskowi na dostosowanie się do realiów nowej polityki rozwoju kraju oraz kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – mówił marszałek Cezary Przybylski.


Zarząd województwa przyjął tzw. Plan Wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa aby skutecznie realizować cele nowej strategii oraz efektywnie korzystać z krajowych i unijnych funduszy. Dokument ten jest swoistym drogowskazem dla dolnośląskiego samorządu regionalnego oraz wyznacza konkretne zadania dla podmiotów zaangażowanych w rozwój regionalny. Jednym z takich podmiotów jest właśnie Regionalne Forum Terytorialne, a jego zadaniem jest m.in. opiniowanie założeń dokumentów wykonawczych do strategii.


Po roku 2020 większość pieniędzy dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie skoncentrowanych na gospodarce innowacyjnej i niskoemisyjnej. Dlatego tak ważny jest dialog między wszystkimi środowiskami, które w przyszłości będą stanowić o kierunkach rozwoju Dolnego Śląska.


- Efektem naszych spotkań i rozmów będzie skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej. To niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju naszego regionu -  podsumował marszałek Przybylski.