rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy premier Saksonii z wizytą na Dolnym Śląsku

01.03.2018 14:14 14:14

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski gościł dziś oficjalna delegację z Premierem Wolnego Państwa Saksonii Michaelem Kretschmerem na czele. Była to pierwsza wizyta nowego Premiera, który na stanowisku zastąpił Stanislawa Tillicha. Premier Michael Kretschmer przejął obowiązki gospodarza Saksonii w grudniu 2017 roku.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o kierunkach wzajemnej współpracy, integracji przygranicznej, organizacji pasażerskich połączeń kolejowych oraz sytuacji gospodarczej obu regionów. Cezary Przybylski oraz Michael Kretschmer zgodnie podkreślali, że wielką wartością w relacjach miedzy regionami są bezpośredni kontakty i bardzo dobra wzajemna współpraca lokalnych samorządów.  


Oba regiony realizują także ważne projekty w ramach INTERREG Polska – Saksonia. Szczególnie warte odnotowania są dwa z nich. Smart Integration (inteligentna integracja), który ma na celu umocnienie i intensyfikację współpracy administracji w zakresie rozwoju przestrzennego
i regionalnego na dolnośląsko-saksońskim pograniczu (obszar wsparcia), w szczególności w odniesieniu do zwalczania negatywnych zmian demograficznych. W ramach projektu powstaną: Analiza Społeczno-Gospodarcza Dolnośląsko-Saksońskiego Pogranicza (diagnoza całego obszaru wsparcia) i Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza (prezentujące praktyczne rozwiązania).

Ważny projekt dolnośląsko-saksoński, to Duzi dla małych (Groβ für Klein). Projekt przewiduje nauczanie języka sąsiada w przedszkolach na Dolnym Śląsku i w Saksonii. Projektem objętych zostało około 1500 dzieci przedszkolnych z min. 35 przedszkoli na obszarze wsparcia (odpowiednio: 900 dzieci i min. 21 przedszkoli z Polski oraz 600 dzieci i min. 14 przedszkoli z Saksonii). Projekty nauczania języka sąsiada powinny mieć szansę na kontynuację także na wyższych poziomach kształcenia, by zachować jego trwałość.