rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek Cezary Przybylski członkiem Europejskiego Komitetu Regionów

13.02.2020 13:12 13:12

Od wtorku w Brukseli obraduje Europejski Komitet Regionów – jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej gromadząca przedstawicieli regionów z całej Wspólnoty. W obradach uczestniczył marszałek Cezary Przybylski, który od tego roku reprezentuje Polskę w tym gronie. Głos Komitetu jest niezwykle istotny ponieważ w najbliższych latach to właśnie regiony i miasta będą miały kluczową rolę w kształtowaniu polityki Unii.

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej. Zasiadają w nim samorządowcy ze wszystkich 27 państw członkowskich. Od nowej kadencji, w związku z brexitem, Komitet liczy 329 członków. Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną, geograficzną, regionalną i lokalną sytuację danego kraju. Delegacja polska składa się z 21 członków i takiej samej liczby ich zastępców, m.in. prezydentek Gdańska i Łodzi oraz marszałków województwa wielkopolskiego, podkarpackiego czy zachodniopomorskiego. Członkiem Komitetu Regionów kadencji 2020-2025 został również marszałek Cezary Przybylski, który będzie dbał o interesy Dolnego Śląska i jego mieszkańców w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w procesie tworzenia prawa unijnego, mającego bezpośredni wpływ na regiony i miasta, np. w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, energii czy zmian klimatu.


- Dobra współpraca władz europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych jest bardzo ważna przy tworzeniu aktów prawnych, które będą służyć wszystkim mieszkańcom państw członkowskich Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest dbanie o to, aby decyzje w Unii podejmowane były jak najbliżej obywateli, a głos regionów i potrzeby ich mieszkańców, w tym również Dolnoślązaków, był słyszalny w Brukseli – mówi marszałek Cezary Przybylski.

W nowej kadencji Komitetu marszałek Przybylski uczestniczy w pracach Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) oraz Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE).