rozmiar czcionki: A | A | A

KGHM wprowadza nowe biotechnologie w górnictwie

02.10.2017 13:31 13:31

KGHM Polska Miedź realizuje trzy projekty finansowane ze środków Komisji Europejskiej, prowadzone w ramach programu Horyzont 2020: BioMOre, DISIRE oraz IntMet. W kopalni Rudna trwa biotechnologiczny eksperyment BioMOre. W konferencji poświęconej nowoczesnym biotechnologiom wykorzystywanym w górnictwie uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

W ramach BioMOre zaprojektowano i zabudowano podziemną instalację do przeprowadzenia testu bioługowania w złożu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Celem projektu BioMOre jest zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, możliwości wykorzystanie połączenia technologii szczelinowania i bioługowania, celem odzyskiwania metali ze złóż głębokich i ubogich położonych na terenie Europy.


Instalacja projektowa znajduje się w specjalnie przygotowanej komorze na terenie kopalni Rudna.  W pierwszym etapie, za pomocą standardowych urządzeń pracujących w warunkach kopalni, zostały  przygotowano otwory w odsłoniętej ścianie zbudowanej z skały piaskowcowej , które posłużyły do wytworzenia szczelin w złożu. Tak przygotowane złoże, po sprawdzeniu jego szczelności oraz  filara ochronnego wokół złoża podane jest procesowi ługowania.Pierwsze rezultaty testu spodziewane są na przełomie roku. Jednocześnie na podstawie wyników badań opracowany zostanie raport ekonomiczny oraz wskazane zostaną potencjalne miejsca wykorzystania technologii w przyszłości. Finansowany ze środków unijnych Program HORIZON 2020, nie tylko nie obciąża budżetu KGHM Polska Miedź, ale także może przynieść korzyści w postaci udziału w opracowaniu nowej technologii eksploatacji złoża.