rozmiar czcionki: A | A | A

IX Kongres Regionów

26.06.2018 14:32 14:32

Megatrendy w miastach i regionach - to główny temat IX Kongresu Regionów, który odbył się we Wrocławiu. W Narodowym Forum Muzyki debatują europosłowie, liderzy samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych i eksperci z całej Polski.

W trakcie paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. o zrównoważonym planowaniu przestrzeni miejskiej, nowych trendach w rozwoju miast łączących funkcje biurowe, handlowe,  mieszkalne i rekreacyjne, wyludnianiu się centrów, rewitalizacji, ale także o cyfrowym zarządzaniu miastem, partnerstwie publiczno-prywatnym, strefach niskiej emisji w centrach czy o walce ze smogiem.

Sesja plenarna pierwszego dnia obrad dotyczyła Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku. Jednym z prelegentów obok m.in. Europosła Jerzego Buzka i Jana Olbrychta - Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, był marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Zgodnie z propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską, w latach 2021-2027 Polska może otrzymać aż o 23 % mniej funduszy niż wynosi aktualne wsparcie unijne. Mimo, że dziś nasze województwo jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów w Polsce i w Europie, a według danych Eurostatu na 300 regionów unii - jest na pierwszym miejscu w tworzeniu nowych miejsc pracy, priorytetem w polityce spójności realizowanej przez władze Dolnego Śląska jest dalsze wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na południu województwa. To m.in. tam są gminy, których tempo rozwoju jest niższe, a odpływ ludzi związany ze starzeniem się społeczeństwa oraz migracjami dodatkowo utrudnia podejmowanie działań naprawczych.

− W stosunku do aktualnych kwot funduszy unijnych, z których korzystamy, prawdopodobnie czeka nas ich obniżenie aż o 30%. Dlatego konieczne są zgodne, partnerskie i twarde negocjacje z KE. Muszą brać w nich udział samorządy - ze względu na własny potencjał, doświadczenie oraz wiedzę na temat konkretnych potrzeb w poszczególnych regionach – podsumował marszałek Cezary Przybylski.