rozmiar czcionki: A | A | A

III Sejmik Żeglugi Śródlądowej - Sejmik Odrzański we Wrocławiu

28.05.2018 10:39 10:39

Serdecznie zapraszamy na III Sejmik Żeglugi Śródlądowej - Sejmik Odrzański, który odbędzie się 6 czerwca 2018 r. w Hotelu Wodnik we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 28.

Inauguracyjny Sejmik Żeglugi Śródlądowej odbył się w lipcu 2013 r. w Elblągu z inicjatywy obecnego Senatora RP Jerzego Wcisły. Do Elbląga przyjechali przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji, klastrów i instytucji zajmujących się żeglugą śródlądową. W założeniu Sejmik stanowi forum współpracy i wymiany doświadczeń otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem dróg wodnych w Polsce. Kolejne spotkanie tego odbyło się rok później w Bydgoszczy.

Trzeci już Sejmik Żeglugi Śródlądowej – Sejmik Odrzański zostanie zorganizowany 6 czerwca 2018 r. we Wrocławiu. Zapraszamy nad samą Odrę, gdzie na terenie Hotelu Wodnik, w ramach Samorządowego Roku Rzeki Odry, porozmawiamy o żegludze śródlądowej i oczywiście turystyce wodnej i rekreacji. W programie m.in. dyskusje na temat kwestii społecznych związanych z Odrą, szans i zagrożeń wykorzystania gospodarczego rzek objętych obszarami Natura 2000, polityki europejskie wobec łańcuchów transportowych, zagadnienia związane z Komisjami Rzecznymi, ale również szeroko pojęty temat odpoczynku nad wodą.


Program wydarzenia:

9.00 – Rejestracja uczestników
10.00 - Powitanie przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz wystąpienia przewodniczących: Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych oraz Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry
10.30 - Kwestie społeczne: Odra i społeczność lokalna - wzajemne relacje. Postrzeganie Odry jako źródła korzyści gospodarczych w świadomości społeczności nadodrzańskich - dr Aleksander Wolski – dziekan Wydziału Zamiejscowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach
10.45 - Problematyka lokowania portów i przystani na rzekach z uwzględnieniem interesów samorządów lokalnych – Gabriela Tomik, pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. kontaktów z samorządami oraz Rafael Rokaszewicz  Prezydent Głogowa  
11.05 - Aktywności samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Platforma multimodalna Bydgoszcz - Solec Kujawski – Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
11.20 - Wielopoziomowa współpraca na rzecz transportu i trwałego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ŚKT - EUWT z o.o.) - George Panagakos  (Technical University of Denmark), Krzysztof Żarna dyrektor ŚKT – EUWT z o.o.
11.45 - Kluczowe problemy aktualnie realizowanych inwestycji, wynikające z wejścia w życie nowego Prawa wodnego -  PGW Wody Polskie
12.00 - Rola, zadania i problemy funkcjonowania międzynarodowych komisji rzecznych (Reńska, Mozelska, Dunajska, rzeki Sawy). Czy należy utworzyć Komisję Odrzańską? – dr inż. Wojciech Ignalewski, polski obserwator w Komisji Reńskiej
12.15 - Dyskusja - (moderacja: Wilhelm Rzechonek – ekspert z zakresu logistyki i rozwoju regionalnego)
12.45 - Przerwa
13.00 – Turystyka wodna Dolnego Śląska, Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018 i projekt „W stronę Odry” - Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
13.15 - Uwarunkowania wykorzystania gospodarczego rzek i zbiorników objętych obszarami NATURA 2000 - dr Grzegorz Chocian, Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO
13.30 - Projekt Odrzańskiej Trasy Rowerowej „Blue Velo” – dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego
13.45 - Panel dyskusyjny: Rekreacja i turystyka na wodach śródlądowych -  moderuje Wilhelm Rzechonek
14.30 – Gala wręczenia nagród laureatom Konkursu fotograficznego -,, Moje miejsce nad Odrą w obiektywie” oraz „Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk” – na wykonanie przewodnika nt. walorów rzeki Odry
14.45 -Zakończenie konferencji


Wydarzenia towarzyszące na terenie otwartym:

  • Pokaz sprzętu pływającego Wrocławia – smocze łodzie, katamarany, statki, pontony
  • Prezentacja przewodnika: Turystyka wodna Dolnego Śląska – Dolnośląska Organizacja Turystyczna
  • Wystawa zdjęć laureatów konkursu fotograficznego - Moje miejsce nad Odrą w obiektywie


15.15 – Recital Michała Zygmunta – Odra Orkiestra
15.45 – Rejs statkiem albo katamaranami (zasilanymi energią słoneczną) dla uczestników konferencji

Potwierdzenia udziału w konferencji prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 71 340 65 09, albo drogą elektroniczną: agnieszka.zarzycka@dolnyslask.pl