rozmiar czcionki: A | A | A

Dolny Śląsk wspiera lokalne start – upy

16.01.2019 14:32 14:32

Samorząd Województwa wraz z Politechniką Wrocławską wspierają lokalnych przedsiębiorców w działaniach na rzecz ich rozwoju. Pomoc ta oparta jest w głównej mierze na współpracy samorządu, przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki. Marszałek Cezary Przybylski uczestniczył dziś w spotkaniu podczas którego zaprezentowana została jedna z firm, które skorzystały z pomocy oferowanej przez samorząd.

Wrocławski start-up SCANWAY, bo o nim mowa, działa od 2012 roku. Funkcjonuje między innymi dzięki wsparciu finansowemu, które firmie udzielił Dolnośląski Fundusz Rozwoju. SCANWAY udoskonala najnowocześniejsze rozwiązania do satelitów, projektuje aparaturę pomiarową zdolną do bezawaryjnej pracy w warunkach próżni i stanu nieważkości, systemy skanowania 3D dla przemysłu maszynowego, technologie komputerowej i automatycznej obróbki, rozwiązania automatyki, które swoją niezawodność udowodniły w misjach kosmicznych, a także systemy monitoringu znajdujące zastosowanie w energetyce. Twórcy firmy wywodzą się z Politechniki Wrocławskiej.


Dolny Śląsk - nowoczesny region
Wrocław pod względem rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest tuż za Warszawą i Krakowem. W regionie co 4 minuty powstaje nowa firma, a w sumie jest ich tu ponad 360 tys. Według Eurostatu w województwie dolnośląskim wskaźnik zatrudnienia w ciągu ostatniej dekady rósł najszybciej spośród wszystkich 276 unijnych regionów. Samorząd województwa chce to wykorzystać do dynamicznego rozwoju.


- Nowoczesne województwo to region, którego siłą jest gospodarka oparta na wiedzy. Na Dolnym Śląsku widać jak na dłoni silne oddziaływanie uczelni wyższych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Współczesna gospodarka światowa oparta jest właśnie na innowacjach, pomysłach, które szybko przekładane są na lepsze usługi, nowe sposoby produkcji, ale też lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentów i całego biznesu – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.


Poszukiwanie niestandardowych pomysłów na biznes, jest jednym z podstawowych wyzwań każdej gospodarki. W Europie i na świecie istnieje wiele funduszy publicznych i prywatnych inwestujących w ciekawe pomysły. Niewątpliwie Polska powinna prowadzić aktywną politykę gospodarczą, wspierającą rodzimy biznes aby ustrzec się przed tzw. pułapką średniego wzrostu.


Wsparcie samorządu
Dolnośląski Fundusz Rozwoju, wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa w całości należąca do samorządu województwa, podziela wizję gospodarki samorządu Dolnego Śląska polegającą na wspieraniu mikro-, małych i średnich firm. Oprócz oferowania dolnośląskim firmom finansowych instrumentów dłużnych, Dolnośląski Fundusz Rozwoju inwestuje kapitałowo w ramach projektu DFR Inwestycyjny. DFR należy w 100% do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


DFR Inwestycyjny
DFR Inwestycyjny to spółka – córka DFR. Pełni ona rolę profesjonalnego funduszu inwestycyjnego, nie udziela grantów, a inwestuje. Może obejmować udziały lub akcje przedsiębiorstwa, przewidziano również finansowanie mieszane, w tym m.in. dostarczanie kapitału poprzez zakup obligacji, pożyczkę, gwarancję, itp. Szanse na finansowanie mają zarówno „młode” projekty jak również znajdujące się w fazie rozwoju lub wczesnej ekspansji.


Co zyskuje przedsiębiorca?
Przede wszystkim kapitał na rozwój swojego pomysłu, a  ponadto otrzymuje wsparcie niefinansowe. DFRI zapewnia pomoc menedżerską, dostęp do wiedzy eksperckiej i branżowej.  Nie ingeruje jednak w merytoryczną część przedsięwzięcia. Pomysłodawca jest i będzie właścicielem pomysłu, a rolą DFRI jest dostarczenie kapitału i ewentualne wsparcie w zakresie brakujących kompetencji biznesowych.