rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

22.05.2018 10:53 10:53

Termomodernizacja sali gimnastycznej w Nowej Rudzie, przebudowa boiska szkolnego w Świerzawie, zakup i montaż stacji rowerowej w Dusznikach-Zdroju, budowa ścieżki rowerowej w Prusicach, budowa placu zabaw wraz z siłownią w Ziębicach to tylko nieliczne projekty, które otrzymały dotacje celowe z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Podczas tegorocznej edycji Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył  łącznie 3 mln zł.  Gminy otrzymały wsparcie finansowe w wysokości do 150 tys. zł na zadanie. Projekt objął 24 dolnośląskie gminy.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej wspiera gminy z całego województwa w realizacji ważnych społecznie projektów dotyczących w szczególności:

  • Zmniejszenia niskiej emisji – np. termomodernizacja, termo renowacja, substytucja  paliwowa w obszarach o dużej gęstości zaludnienia, a w szczególności o walorach turystycznych i uzdrowiskowych.
  • Inwestycji w infrastrukturę – rekreacyjną służącą kształtowaniu i promocji prozdrowotnych postaw, kultury fizycznej, wykorzystywaną np. do rozwoju oferty szkolnych zajęć sportowych w celu upowszechnienia zdrowego stylu życia.