rozmiar czcionki: A | A | A

Blisko 200 nowych miejsc w żłobkach

17.05.2018 07:52 07:52

Kolejnych 187 nowych miejsc w żłobkach powstanie w dolnośląskich gminach. Projekt realizowany jest przez Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej, a pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, które są w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

–  Projekt województwa dolnośląskiego, realizowany przez DOPS, to największe przedsięwzięcie konkursowe. Cieszę się, że dzięki unijnemu wsparciu prawie 200 nowych miejsc w żłobkach pojawi się w dolnośląskich gminach. To o tyle ważne, że brak opieki nad maluchami, to często bariera, która utrudnia rodzicom powrót na rynek pracy – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Projekt opiewa na 4,3 mln zł. A partnerami w nim jest siedem dolnośląskich gmin.


W ramach „Dolnośląskich żłobków”:


•    w Brzegu Dolnym powstanie klub dziecięcy dla 30 osób;
•    w Długołęce w istniejącym żłobku zostaną utworzone 24 nowe miejsca opieki;
•    w Lądku-Zdroju powstanie nowy żłobek dla 20 dzieci;
•    we Wrocławiu powstanie nowy żłobek dla  32 dzieci;
•    w Wądrożu Wielkim w istniejącym żłobku zostanie utworzonych 8 nowych miejsc opieki;
•    w Miękini powstanie nowy żłobek dla 48 dzieci;
•    w Oleśnicy (gmina wiejska) powstanie nowy żłobek dla 25 dzieci.


Tym działaniem pokazujemy, że nie tylko wspieramy tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych, ale też wspieramy rozwój istniejących placówek. Finansujemy remont i adaptację pomieszczeń do potrzeb maluchów, także z niepełnosprawnościami. Przekazujemy pieniądze na zakup i montaż niezbędnego wyposażenia, a także sprzęt do edukacji i wspierania rozwoju najmłodszych Dolnoślązaków – wylicza Ewa Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


– Działamy kompleksowo, bo oprócz funduszy na przygotowanie żłobków i klubów dziecięcych, przekazujemy pieniądze na funkcjonowanie placówki przez rok łącznie np. z wynagrodzeniem personelu, kosztów wyżywienia i pobytu dziecka. To sprawia, że w takich placówkach odpłatność jest symboliczna i waha się od 70 do 270 zł – dodaje Bartosz Kotecki, wicedyrektor DWUP.Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. To projekty realizowane z  dofinansowaniem Unii Europejskiej.
Do dziś dofinansowano 63 projekty, których wartość przekracza 74,5 mln zł. Co pozwoli na utworzenie ponad 2 tys. miejsc w żłobkach i klubach malucha oraz zatrudnienie 140 niań. Wsparciem objętych zostanie blisko 2,6 tys. najmłodszych Dolnoślązaków i ich rodziców. Obecnie DWUP ocenia kolejne wnioski w konkursie, w którym do rozdysponowania jest blisko 27 mln zł.